La placa d’homenatge a Miquel Grau novament vandalitzada

Aquesta es la realitat en Alacant. Divendres 21 de maig:

La placa d’Homenatge a Miquel Grau novament vandalitzada (en van 10 atacs des de 2015)

Banc d’Espanya situat a la Rambla: Escut preconstitucional, franquista

Vergonya!!